ikincibirsans_ico  MEME FİBROADENOM

Kistik hastalıktan sonra memenin en çok görülen hastalığıdır.

Genç kızlarda özellikle 20-30 yaş arasında görülür. Siyah ırkta daha sıktır.

Çapları 2-3 cm. e ulaştığında genellikle büyümeleri durur.

Klinik olarak sınırları keskin, mobil, sert bir kitle palpe edilir. Bazen hafif lobüle olabilir.

Çapları 7-8 cm.e ulaşınca dev fibroadenomaya dönüşebilir.

2 cm üzerindeki fibroadenomlarda %1 kanser gelişme riski vardır. Fibro adenom tanısı kanser riskini arttırmaz  ve kanser demek değildir. Ancak literatürde 2 cm den büyük fibroadenomların içinde karsinoma tespit edilmiş vakalar vardır.

Sistosarkoma Filloides:

Fibroadenomun bir türü olarak kabul edilir % 10 maligndir.

Genellikle benign bir tümördür. Çok nadiren malign “sistosarkomafilloides” de olabilir.

Hızlı büyür, tek taraflıdır. Klinikte sert mobil, lobüllü bir kitle olarak ele gelir. Büyüklüğü genellikle 4 cm in üzerindedir.

Tedavide sağlam meme dokusu sınırlarını da içine alacak şekilde kitle total eksize edilmelidir. Vakaların yarısında lokal rekürrens gelişir. Benign olgularda % 10-30.

Selüler aktivite genellikle artmış olarak saptanır.

Büyük tümörlerde basit mastektomi yapmak gerekebilir. Aksiller diseksiyona gerek yoktur.

İntraduktal Papilloma:

Kendisini kanlı meme başı akıntısı ile belli eder.

Areolanın hemen altındaki laktofer duktusların içinde oluşur.

Meme kanseri riskini 1.5-2 kat arttırır.

Genellikle tek taraflıdır, serosanjinöz ya da kanlı meme başı akıntısının en sık nedenidir.

Meme başı akıntısı ile başvuran hastaların muayenesinde areolanın kenarlarına basılarak akıntının hangi bölgeden geldiği saptanır ve buradan yapılan cerrahi girişim ile papillom çıkartılır.

Meme Kanseri Riskini Arttıran Proliferatif ve Nonproliteratif Lezyonlar

 1. Kanser riskini arttırmayan nonproliferatif hastalıklar
  • Apokrin Değişiklikler (Metaplazi)
  • Duktal ektazi
  • Hafif epitelial hiperplazi
  • Yağ nekrozu
 2. Riski hafif olarak arttıran lezyonlar (1.5-2 kat). Atipisi olmayan proliferatif hastalıklar
  • Orta dereceli epitelial hiperplazi
  • Sklerozan adenozis
  • Papilloma (intraduktal)
  • Fibrokistik mastopati
 3. Riski orta dereceli arttıranlar (4-5 kat)
  • Atipik duktal hiperplazi
  • Atipik lobuler hiperplazi
 4. Yüksek dereceli arttıranlar (8-10 kat)
  • Lobuler karsinoma insitu
  • Duktal karsinoma insitu