ikincibirsans_ico MEME KANSERİ

Her 7-8 kadından biri MEME KANSERİ olma riski taşır! MEME KANSERİ kadınlarda en sık görülen ve en sık kansere bağlı ölüme neden olan kanser türüdür.

Meme kanseri, süt bezleri veya süt kanallarındaki hücrelerden kaynaklanan tümöral yapılardır

ABD’ de 2015 yılında 234,190 meme kanseri saptanmış ve 40,730 kişi meme kanserinden hayatını kaybetmiştir. Meme kanseri nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık oluşturan gen mutasyonu meme kanseri riskini artırır. Özellikle beyaz tenli kadınlarda meme kanseri riski yüksektir. Meme kanserinden ölüm oranının en yüksek olduğu bölge Kuzey Avrupa’dır.

Meme Kanseri Risk Faktörleri

Cinsiyet: Meme kanseri en sık kadınlarda görülüyor. Erkeklerde görülme oran %1 dir.

İleri yaş: Meme kanseri çoğunlukla 50 yaş ve üzerinde görülüyor. Özellikle herediter (kalıtsal) meme kanseri veya genetik bozukluklar nedeniyle oluşmuş meme kanserleri genç yaşlardaki kadınlarda daha sık görülür.

Erken yaşta meme kanseri aile öyküsü: 1. derece akrabasında (anne, teyze, anneanne, kızı) meme kanseri olanlarda meme kanseri görülme riski artar.

Erken adet görme: 12 yaş öncesi adet görme risk faktörüdür.

Geç yaşta menopoz: 55 yaş sonrası menopoza girmek meme kanseri riskini artırır.

İleri yaşta doğum yapmak: 35 yaş üzeri doğum yapmak meme kanseri riskini artırır.

Uzun süreli hormon tedavileri: Menopoz sonrası ya da başka hastalıklar nedeniyle uzun süreli hormon yerine koyma tedavileri meme kanseri riskini artırmaktadır.

Göğüs duvarının radyasyon ile ışınlanması: Çocukluk çağında başka hastalıklar nedeniyle göğüs duvarına radyoterapi alanlarda meme kanseri görülme riski artar.

Beslenme şekli: Yağlı gıdalar ve alkol meme kanseri riskini artırıyor.

Obezite: Özellikle meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünün oluşmasına tek başına neden olabilen kanser kadar tehlikeli bir hastalıktır.

BRCA1/2 gen mutasyonları: Tüm meme kanserlerinin % 5 – 10 unu oluşturmaktadır.

Meme Kanseri Tipleri

Temelde 2 tip meme kanseri vardır:

 1. Noninvaziv kanserler (in situ: hücre içi/yayılma göstermeyen) : Duktal karsinoma in situ (DCIS) ve Lobüler karsinoma in situ (LCIS) olarak kendi içinde ikiye ayrılır. İn situ kanser saptanma oranları mamografinin rutin uygulamaya girmesi ve tarama mamografileri ile artmıştır. İn situ kanser düzeyinde saptanan meme kanserlerinin başarılı tedavileri ile meme kanserlerinden ölüm oranı azalmıştır.
 2. İnvaziv kanserler (yayılma riski olan): En sık rastlanan meme kanserleri invaziv kanserlerdir.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 • Memede veya koltuk altında ele gelen şişlik, sertlik, kitle
 • Meme başından akıntı (tek kanaldan kanlı veya şeffaf renkli)
 • Meme başında içe doğru çökme veya şekil bozukluğu
 • Meme başı derisinde soyulma, pullanma
 • Meme cildinde yara veya kızarıklık
 • Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması (portakal kabuğu görünümü)

Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

 • Hekim muayenesi
 • Ultrason
 • Mamografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Biyopsi yöntemlerinden bir veya bir kaçı kullanılarak konulmaktadır.

Tedavi

Meme kanseri tedavisi kişiye özgüdür. Meme kanseri birçok bölümün birlikte karar verdiği ve tedaviyi yönlendirdiği multidisipliner bir tedavi şeklidir.

Meme kanseri tedavisinde;

 • Cerrahi tedaviler
 • Kemoterapi
 • Radyasyon tedavileri uygulanır.

Kanserin evresine ve hastanın durumuna göre uygulanacak tedaviler bireyselleştirilir. Tedavinin her aşamasında hastanın da tedavi kararında aktif rol alması önemlidir.

Güncel tedavi yaklaşımında hastanın memesinin korunmasına yönelik meme koruyucu cerrahi teknikler daha sık kullanılmaktadır ve bu tedaviler kemoterapi ve radyoterapi ile desteklenerek çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Sentinel Lenf Nodu tekniği kullanılarak hastaların çoğunda koltuk altı lenf bezlerinin hepsini çıkarmaya gerek kalmamaktadır. Sentinel Lenf Nodu tekniği ile koltuk altı lenf bezlerinin hepsinin temizlendiği aksiller diseksiyona göre elde ve kolda daha az lenf ödem ve şişlik oluşmaktadır.

Kanser olmaktan değil geç kalmaktan korkmak gerekir. Meme kanseri erken yakalandığı sürece yüzde yüz tedavisi olan bir kanser türüdür.